Privacy Policy

last updated: May 2022

 

FULD INFORMATION OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Denne information om beskyttelse af personoplysninger (“information“) beskriver, hvordan selskaberne D Studio – Copenhagen ApS (”D Studio”), Design Holding S.p.A. (“Design Holding“) og de øvrige selskaber i Design Holding-koncernen (“koncernen“) kan behandle dine personoplysninger, der er indsamlet via D Studio hjemmeside (https://d-studio.com/copenhagen/), uanset om det er webshopsiden (hvis relevant) eller andre hjemmesider (“hjemmesiden“), og eventuelt (i det omfang, de eksisterer) i fysiske butikker (“butikken“) eller ved enhver anden lejlighed, hvor du måtte være i kontakt med os.

Denne information beskriver endvidere, hvordan Design Holding og selskaberne i Design Holding-koncernen derudover kan behandle dine personoplysninger til bestemte i fællesskab regulerede markedsførings- og profileringsformål.

I denne information forstås ved:

     “Design Holding-koncernen” og “koncernen” ethvert af og alle følgende selskaber: Design Holding S.p.A., Flos S.p.A., International Design Group S.p.A., B&B Italia S.p.A., Louis Poulsen A/S, FF Design Design S.p.A., D Studio – Copenhagen ApS og deres respektive datterselskaber som anført nedenfor. Denne liste kan til enhver tid opdateres, i det omfang koncernen optager nye selskaber, eller nuværende selskaber udskilles fra koncernen

        “os”, “vi” eller “vores” D Studio, Design Holding og de fælles dataansvarlige, som anført nedenfor;

       “du” eller “din” den fysiske eller juridiske person, alt efter omstændighederne, der køber produkter via hjemmesiden eller i butikken, der anvender en tjeneste, der udbydes af D Studio, eller der besøger en af vores officielle hjemmesider eller butikker.

I denne information finder du nærmere oplysninger om følgende:

I henhold til denne information findes der tre forskellige typer dataansvarlige alt efter typen af behandling.

 

Navnlig gælder det med hensyn til de behandlingsaktiviteter, der vedrører din interaktion med os i din egenskab af forbruger, dvs. når du køber vores produkter eller handler med os for at opfylde dine egne behov som endelig forbruger, at D Studio betragtes som eneste dataansvarlig, når selskabet behandler personoplysninger med henblik på at opfylde kontrakter, som du er part i, eller med henblik på at besvare dine henvendelser, hvorimod, med dit samtykke, D Studio og Design Holding behandler dine personoplysninger som fælles dataansvarlige til markedsførings- og profileringsformål (“B2C-behandlingsaktiviteter til markedsførings- og profileringsformål“).

 

Hvis du betragtes som medarbejder, samarbejdspartner, repræsentant, ejer eller “account” og handler som vores erhvervskunder eller forretningsmæssige kontakter (såsom selskaber, virksomheder eller selvstændigt erhvervsdrivende), betragtes D Studio som eneste dataansvarlig, når selskabet behandler personoplysninger med henblik på at opfylde kontrakter, som du er part i, eller med henblik på at besvare dine henvendelser, hvorimod, med dit samtykke, alle koncernselskaberne behandler dine personoplysninger som fælles dataansvarlige i henhold til gældende ret med henblik på at fremsætte produkttilbud til B2B-kunder, der omfatter vores koncerns fulde potentielle produktudbud og er udformet efter dine behov, og eventuelt at foretage profilering med henblik på at tilpasse vores koncerns udbud til dine præferencer (“B2B-behandlingsaktiviteter til markedsførings- og profileringsformål“).

 

Endelig vil dine personoplysninger, af administrative og sikkerhedsmæssige årsager, blive opbevaret i Group CRM af Design Holding S.p.A.

 

Nærmere oplysninger om, hvem der gør hvad, fremgår nedenfor.

 

1.1. Selvstændig dataansvarlig

 

Hvad angår de behandlingsaktiviteter, der er anført i denne informations afsnit I, II, III, IV, V, handler følgende selskab som selvstændig dataansvarlig i henhold til artikel 4, stk. 7, i GDPR

 

 • D Studio – Copenhagen ApS med hjemsted på adressen Kuglegårdsvej 19-23, DK-1434 København (Danmark)

 

1.2 Fælles dataansvarlige for B2C- og B2B-behandlingsaktiviteter til markedsførings- og profileringsformål

Koncernens selskaber vil handle på grundlag af en aftale om fælles dataansvar i henhold til artikel 26 i GDPR, i henhold til hvilken de sammen fastlægger hjælpemidlerne til og formålene med behandlingsaktiviteterne i forbindelse med B2B- og B2C-behandlingsaktiviteter til markedsførings- og profileringsformål, der udføres med dit samtykke ved anvendelse af dine personoplysninger indsamlet via denne hjemmeside eller i butikken, og/eller når du kontakter os i forbindelse med køb foretaget via vores webshopside eller i butikken, og/eller fordi du har givet os dine personoplysninger efter at have henvendt dig til os eller på anden måde kontaktet os, herunder i forbindelse med besøg i butikker, der administreres af koncernselskaberne eller af tredjeparter på deres vegne.

Hvad angår de B2C-behandlingsaktiviteter, der er anført i denne informations afsnit VI, handler følgende selskaber som fælles dataansvarlige:

 • D Studio – Copenhagen ApS med hjemsted på adressen Kuglegårdsvej 19-23, DK-1434 København (Danmark)

 

 • Design Holding S.p.A. med hjemsted på adressen Via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano (Italien)

Hvad angår B2B-behandlingsaktiviteterne, handler koncernselskaberne som fælles dataansvarlige som beskrevet i denne informations afsnit VII.

De fælles dataansvarlige medlemmer af koncernen (samlet “fælles dataansvarlige“) er i øjeblikket følgende selskaber:

 • Design Holding S.p.A., med hjemsted på adressen Via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano (Italien)
 • International Design Group S.p.A., med hjemsted på adressen Via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano (Italien)
 • Flos S.p.A. med hjemsted på adressen Via Angelo Faini 2, 25073 Bovezzo (Brescia, Italien)
 • B&B Italia S.p.A., med hjemsted på adressen Via Durini 14, 20122 Milano (Italien)
 • Louis Poulsen A/S med hjemsted på adressen Kuglegårdsvej 19-23, DK-1434 København (Danmark)
 • D Studio – Copenhagen ApS med hjemsted på adressen Kuglegårdsvej 19-23, DK-1434 København (Danmark)
 • Fashion Furniture Design S.p.A. med hjemsted på adressen Via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano (Italien)
 • Følgende tilknyttede selskaber i Flos S.p.A.

ARES SRL

Via dell’Artigianato 24, 20881 Bernareggio 8 (MB)

FLOS BESPOKE SRL

Via Alcide De Gasperi 2, 25060 Collebeato (BS)

ANTARES ILUMINACIÓN SAU

Calle Mallorca n. 1 – Polígono Industrial de Reva, Riba-roja de Túria, 46394 Valencia (ES)

FLOS BENELUX NV

BDC/ESPLANADE 1 Bus 95, 1020 Bruxelles (BE)

FLOS FRANKRIG SAS

20-22 Passage Dauphine, 75006 Paris (FR)

FLOS GmbH

Obermünsterstr. 18, 93047 Regensburg (DE)

FLOS BV

Cruquiusweg 109 S, 1019 AG Amsterdam (NL)

FLOS SCANDINAVIA AS

Sydhavnsgade 28, 2450 København (DK)

FLOS SVERIGE AB

Lützengatan 1, 115 20 Stockholm (SW)

FLOS NORGE AS

Sjolyst Plass 4, 0278 Oslo (NO)

FLOS UK LTD

Crown Chambers, Princes Street, Harrogate, North Yorkshire, HG1 1NJ (GB)

 • Følgende tilknyttede selskaber i Louis Poulsen A/S

Luminous Designs Investment ApS

Kuglegårdsvej 19, 1434 København (Danmark)

Louis Poulsen Germany GmbH

Liesegangstraße 17, D-40211 Düsseldorf, Postfach 190136, D-40111 Düsseldorf (Tyskland)

Louis Poulsen Sweden AB

Boks 23013, S-104 35 Stockholm (Sverige)

Louis Poulsen Norway AS

Lysaker Brygge 37/39, N-1366 Lysaker (Norge)

Louis Poulsen Finland Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 Helsinki (Finland)

Louis Poulsen Japan Ltd.

AXIS Building 3F Minato-ku, Tokyo Japan 106-0032

Louis Poulsen Switzerland AG

Töpferstrasse 5, CH-6004 Luzern (Schweiz)

Louis Poulsen Holland BV

Dorpsstraat 18, 1431 CD Aalsmeer Postbus 375 – 430 AJ Aalsmeer (Nederlandene)

 • Følgende tilknyttede selskaber i B&B Italia S.p.A.

Arc Linea Arredamento Spa 

Viale Pasubio 70, Caldogno, Italien

B&B Italia London Ltd

250 Brompton Road, Cross SW3 2AS, London (UK)

B&B Italia München GmbH

Maximilianplatz 21, München (Tyskland)

B&B Italia Paris S.à.r.l.

3 Rue du Colonel Moll, 75017 Paris (Frankrig)

B&B Italia Contract France sas

33 Rue Galilee, 75116 Paris (Frankrig)

 • Følgende tilknyttede selskaber i Fashion Furniture Design S.p.A.

Fashion Furniture Design UK limited

3rd Floor, Palladium House, London, W1F 7LD (UK)

 

Der må forventes ændringer i koncernens struktur. Vi vil forsøge at opdatere denne meddelelse i overensstemmelse hermed, dog kan en sådan opdatering være forsinket.

 

Det væsentligste indhold af aftalen om fælles dataansvar, der er indgået af koncernens selskaber, findes til sidst i denne politik om beskyttelse af personoplysninger.

 

1.3 Selvstændig dataansvarlig til administrative og sikkerhedsmæssige formål

Hvad angår de behandlingsaktiviteter, der er anført i denne informations afsnit X, vedrørende både B2B- og B2C-behandlingsaktiviteter, er følgende selskab selvstændig dataansvarlig i henhold til artikel 4, stk. 7, i GDPR

 • Design Holding S.p.A. med hjemsted på adressen Via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano (Italien)

Dine personoplysninger behandles ved hjælp af computer, automatisk og/eller manuelt i overensstemmelse med principperne om lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed, rigtighed, integritet, dataminimering og formål og opbevaringsbegrænsning samt i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Personoplysninger indsamles, udarbejdes, overføres og opbevares ved hjælp af passende sikkerhedsforanstaltninger (fysiske, logiske og organisatoriske) med henblik på at beskytte dem mod mulige brud på persondatasikkerheden (såsom tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller utilsigtet eller ulovlig adgang til personoplysningerne) og med henblik på at sikre, at behandlingen kun udføres til de formål, der er beskrevet i denne information.

Hvert af de følgende afsnit beskriver de behandlingsaktiviteter, der finder sted på D Studio webshopside og/eller andre hjemmesider, og når du besøger en fysisk D Studio-butik. I tilfælde af specifik angivelse i nedenstående tabeller er de pågældende behandlingsaktiviteter bestemt for personer/enheder, der betragtes som forbrugere/kunder (B2C) eller erhvervsdrivende brugere eller kunder (B2B).

1. KØB PÅ WEBSHOPSIDEN

Dette afsnit beskriver, hvordan dine personoplysninger behandles, når du køber produkter under D Studio-brandet online på en webshopside, der drives under brandet D Studio, i det omfang en sådan findes. Du kan købe disse produkter på to måder:

 1. Som “gæst

Du er gæst, når du køber et produkt på webshopsiden uden først at oprette en konto som registreret bruger. Bemærk, at du på tidspunktet for gennemførelse af købet er forpligtet til at læse denne information, men ikke til at give dit samtykke til behandling af personoplysninger til markedsførings- og profileringsformål. Det vil du i stedet være forpligtet til efter gennemførelse af købet (på “Tak for dit køb“-siden), og dine personoplysninger vil ikke blive behandlet til markedsførings- eller profileringsformål, hvis du ikke giver samtykke på dette sted, uden at dette påvirker korrekt gennemførelse af købet.

 

 1. Som registreret bruger

Du er en registreret bruger, når du opretter en konto på webshopsiden. Bemærk, at når du opretter kontoen, kan du også blive anmodet om at give samtykke til behandling af dine personoplysninger til markedsførings- og profileringsformål.

Dataansvarlige

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Personoplysninger (navn, efternavn)

 

Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer)

 

For B2B-kunder:

Erhverv, e-mailadresse, arbejds-e-mailadresse, arbejdstelefonnummer, navn på det selskab/den virksomhed/den organisation, du arbejder for.

 

Oprettelse af en konto på hjemmesiden

 

Retsgrundlag: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt – artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR

Den registrerede

Ingen mulighed for at oprette en konto på hjemmesiden

Data opbevares, indtil kontoen opsiges*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

D Studio

Personoplysninger (navn, efternavn, momsnummer)

 

Bopælsland

 

Postnummer og adresse

 

Kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, bopæl/fysisk adresse, e-mailadresse)

 

For B2B-kunder:

Erhverv, e-mailadresse, arbejds-e-mailadresse, arbejdstelefonnummer, navn på det selskab/den virksomhed/den organisation, du arbejder for.

 

Fakturaoplysninger

 

Betalingsoplysninger

Opfyldelse af købsaftalen

 

Retsgrundlag: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt – artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR

Den registrerede

Ingen mulighed for at fortsætte med købet

10 (ti) år efter købet*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

 

2. REGISTRERING PÅ WEBSHOPSIDEN OG ANDRE HJEMMESIDER

Dette afsnit beskriver, hvordan dine personoplysninger behandles, når du registrerer dit produkt og/eller opretter en profil online på vores webshopside eller andre hjemmesider.

Dataansvarlig

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Personoplysninger (navn, efternavn)

 

Kontaktoplysninger (e-mailadresse, postadresse, telefonnummer)

 

For B2B-kunder:

Erhverv, e-mailadresse, arbejds-e-mailadresse, arbejdstelefonnummer, navn på det selskab/den virksomhed/den organisation, du arbejder for.

 

Bopælsland

 

 

Oprettelse af en profil eller registrering af et produkt på hjemmesiden

 

Retsgrundlag: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt – artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR

Den registrerede

Ingen mulighed for at oprette en profil eller registrere et produkt på hjemmesiden

Data opbevares, indtil kontoen opsiges*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

 

3. NÅR DU KONTAKTER OS VIA VORES WEBSHOPSIDE OG ANDRE HJEMMESIDER ELLER PÅ ANDEN MÅDE

a) Når du kontakter os via Kontakt os-afsnittet på vores hjemmeside eller på anden måde

Dataansvarlig

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Personoplysninger (f.eks. navn, efternavn)

 

Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, postadresse)

 

For B2B-kunder:

Erhverv, e-mailadresse, arbejds-e-mailadresse, arbejdstelefonnummer, navn på det selskab/den virksomhed/den organisation, du arbejder for.

 

Alle andre oplysninger, som du vælger at videregive i din meddelelse eller i bilagene

 

Behandle og besvare dine henvendelser, herunder når du sender os din portefølje

 

 

Retsgrundlag: Samtykke (givet med en klar bekræftelse, f.eks. når du kontakter os for at få information) – artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR

Den registrerede

Ingen mulighed for at behandle dine henvendelser

Tid, der er nødvendig for at behandle og besvare dine henvendelser*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

b) Når du bestiller tid til en aftale

Dataansvarlig

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Personoplysninger (f.eks. navn, efternavn)

 

Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, postadresse)

 

For B2B-kunder:

Erhverv, e-mailadresse, arbejds-e-mailadresse, arbejdstelefonnummer, navn på det selskab/den virksomhed/den organisation, du arbejder for.

 

Alle andre oplysninger, som du vælger at videregive i din meddelelse eller i bilagene

 

Behandle og besvare dine henvendelser, herunder når du bestiller tid til en aftale

 

 

Retsgrundlag: Samtykke (givet med en klar bekræftelse, f.eks. når du kontakter os for at få information) – artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR

Den registrerede

Ingen mulighed for at behandle dine henvendelser

Tid, der er nødvendig for at behandle og besvare dine henvendelser*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

c) Når du kontakter os via jobafsnittet på vores hjemmeside eller på anden måde sender os en jobansøgning

Som en del af ansøgnings- og udvælgelsesprocessen beder vi dig normalt ikke om at give os personoplysninger om helbredstilstand, religiøs overbevisning, seksuel orientering, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, politisk overbevisning, straffeattest eller strafbare forhold. Hvis du i løbet af udvælgelsesprocessen giver os sådanne oplysninger (f.eks. fordi de fremgår af dit CV), behandler vi dem kun med dit udtrykkelige samtykke. Hvis du ikke giver samtykke, tager vi ikke disse personoplysninger i betragtning i forbindelse med udvælgelsen og sletter dem så hurtigt som muligt.

Dataansvarlig

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Personoplysninger (f.eks. navn, efternavn)

 

Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, postadresse)

 

Personoplysninger vedrørende dine kvalifikationer, uddannelse og karriereforløb

Fotografi/portrætbillede (hvis indeholdt i CV)

 

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, helbredstilstand, religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, politisk overbevisning, kun hvis du afgiver dem i vurderingsprocessen (f.eks. hvis de fremgår af dit CV).

Som led i ansøgnings- og udvælgelsesprocessen nødvendigt af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt på den registreredes anmodning

 

Retsgrundlag: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt – artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR

Udtrykkeligt samtykke givet med en udtrykkelig bekræftelse – artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR

Den registrerede

Ingen mulighed for at behandle dine henvendelser

1 (ét) år*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

 

4. KØB I VORES FYSISKE BUTIKKER

Når du foretager et køb i en af D Studio fysiske butikker, kan vi bede dig om at give os dine personoplysninger med henblik på at registrere dem i vores database og behandle dem på en måde, der er beskrevet i nedenstående tabel.

Dataansvarlig

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Personoplysninger (navn, efternavn, momsnummer)

 

Bopælsland

 

Postnummer og adresse

 

Kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, bopæl/fysisk adresse, e-mailadresse)

 

Betalingsrelaterede oplysninger

 

For B2B-kunder:

Erhverv, e-mailadresse, arbejds-e-mailadresse, arbejdstelefonnummer, navn på det selskab/den virksomhed/den organisation, du arbejder for.

 

Fakturaoplysninger

 

Betalingsrelaterede oplysninger

Opfyldelse af købsaftalen

 

Retsgrundlag: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt – artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR

Den registrerede

Afgivelse nødvendig for at gennemføre købet. I modsat fald vil vi ikke kunne behandle din henvendelse.

10 (ti) år efter købet*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

 

5. MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER I FORBINDELSE MED LIGNENDE PRODUKTER

Dette afsnit beskriver, hvordan dine personoplysninger kan behandles af D Studio til markedsføringsformål i forbindelse med produkter, der ligner dem, du har købt. I henhold til gældende ret kræver disse behandlingsaktiviteter ikke dit samtykke, men er baseret på den dataansvarliges legitime interesse. Under alle omstændigheder har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 GDPR.

Dataansvarlig

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

For både B2C- og B2B-kunder

 

Personoplysninger (navn, efternavn)

E-mailadresse, arbejds-e-mailadresse

 

Markedsføringsaktiviteter (dvs. nyhedsbrev, reklame via e-mail) vedrørende produkter, der ligner dem, du køber

 

Retsgrundlag: Den dataansvarliges legitime interesse* – artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR

 

*Fravalg altid muligt

Den registrerede

Ikke relevant

7 (syv) år fra sidste køb*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

 

6. B2C-BEHANDLINGSAKTIVITETER TIL MARKEDSFØRINGS- OG PROFILERINGSFORMÅL

Dette afsnit beskriver, hvordan dine personoplysninger kan behandles til B2C-behandlingsaktiviteter til markedsførings- og profileringsformål.

Med dit samtykke givet på en webshopside, på en anden hjemmeside eller i en fysisk D Studio -butik vil personoplysninger, der behandles i henhold til dette afsnit, blive opbevaret i en fælles database inden for koncernen, der ejes af Design Holding og kan anvendes til at deltage i markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter under D Studio -brandet.

Desuden kan dine personoplysninger, med dit specifikke samtykke, blive anvendt til profileringsaktiviteter, der har til formål at eksekvere personlige markedsføringsbudskaber og/eller produkttilbud baseret på dine præferencer (herunder aktiviteter og køb, der er gennemført på hjemmesiden og i butikken, og eventuelt andre oplysninger, som vi kan koordinere). Profilering kan også være baseret på personoplysninger indsamlet via cookies, jf. cookiepolitikken, som kan tilgås via denne hjemmeside.

Dataansvarlige

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Design Holding

Personoplysninger (navn, efternavn, momsnummer)

 

Købshistorik

 

Præferencer og interesser og klyngeudledte oplysninger.

 

Bopælsland

 

Postnummer og adresse

 

Kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mailadresse)

 

Fakturaoplysninger

 

Betalingsoplysninger

Markedsføringsaktiviteter (dvs. nyhedsbrev, reklame via e-mail, telefon, sms og almindelig post, undersøgelser, markedsanalyser) vedrørende produkter, tjenester og initiativer.

 

Retsgrundlag: Dit samtykke – artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR

Den registrerede

Ingen mulighed for at modtage målrettet markedsføring.

 

Ingen konsekvenser for købet eller de øvrige aktiviteter på hjemmesiden

7 (syv) år fra samtykket*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

D Studio

Design Holding

Personoplysninger (navn, efternavn, momsnummer)

 

Bopælsland

 

Postnummer og adresse

 

Kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mailadresse)

 

Fakturaoplysninger

 

Betalingsoplysninger

 

Dine præferencer og interesser.

 

Dine tidligere køb og aktiviteter på hjemmesiden og i butikken

 

Dit tilhørsforhold til specifikke klynger angivet på grundlag af alder/køn/erhverv

 

Profileringsaktiviteter med det formål at eksekvere personlige markedsføringsbudskaber og/eller tilbud baseret på dine præferencer (herunder aktiviteter og køb foretaget på hjemmesiden og i butikken) og i forbindelse med brandede produkter Retsgrundlag: Dit samtykke – artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR

Den registrerede

 

 

Ingen mulighed for at modtage personlig markedsføring fra koncernen.

 

Ingen konsekvenser for købet eller de øvrige aktiviteter på hjemmesiden

7 (syv) år fra samtykket*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

 

7. B2B-BEHANDLINGSAKTIVITETER TIL MARKEDSFØRINGS- OG PROFILERINGSFORMÅL

Dette afsnit beskriver de behandlingsaktiviteter i forbindelse med personoplysninger, som vi udfører vedrørende medarbejdere, samarbejdspartnere, repræsentanter, ejere eller “accounts”, der handler i egenskab af vores B2B-kunder (selskaber, virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende).

Dataansvarlig

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

Fælles dataansvarlige (selskaber i DH-koncernen) 

Personoplysninger (navn på den virksomhed/virksomhed/organisation, du arbejder for, momsnummer)

 

Købshistorik

 

Præferencer og interesser og klyngeudledte oplysninger.

 

Bopælsland

 

Postnummer og adresse

 

Kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mailadresse)

 

Fakturaoplysninger

 

Betalingsoplysninger

Markedsføringsaktiviteter (dvs. nyhedsbrev, reklame via e-mail, telefon, sms og almindelig post, undersøgelser, markedsanalyser) vedrørende brandede produkter, tjenester og initiativer.

 

Retsgrundlag: Dit samtykke – artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR

Den registrerede

 

Organisationer, der afholder messer og events, hvor vi har deltaget som udstillere, med forbehold af den registreredes forudgående samtykke til videregivelse af personoplysninger til tredjeparter med det formål at sende reklame til markedsføringsformål;

 

Sociale medier, som du er tilmeldt, med forbehold af dit forudgående samtykke

Ingen mulighed for at modtage markedsføring.

 

Ingen konsekvenser for købet eller de øvrige aktiviteter på hjemmesiden

7 (syv) år fra samtykket*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

Fælles dataansvarlige (selskaber i DH-koncernen) 

Personoplysninger (navn på den virksomhed/virksomhed/organisation, du arbejder for, momsnummer)

 

Købshistorik

 

Præferencer og interesser.

 

Bopælsland

 

Postnummer og adresse

 

Kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer, e-mailadresse)

 

Fakturaoplysninger

 

Betalingsoplysninger

Profileringsaktiviteter med det formål at eksekvere personlige markedsføringsbudskaber og/eller tilbud baseret på dine præferencer (herunder aktiviteter og køb foretaget på hjemmesiden og i butikken) og i forbindelse med brandede produkter Retsgrundlag: Dit samtykke – artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR

Den registrerede

 

Organisationer, der afholder messer og events, hvor vi har deltaget som udstillere, med forbehold af den registreredes forudgående samtykke til videregivelse af personoplysninger til tredjeparter med det formål at sende reklame til markedsføringsformål;

 

Sociale medier, som du er tilmeldt, med forbehold af dit forudgående samtykke

 

Ingen mulighed for at modtage markedsføring.

 

Ingen konsekvenser for købet eller de øvrige aktiviteter på hjemmesiden

7 (syv) år fra samtykket*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

 

8. PLUG-INS OG INTERAKTIONER MED SOCIALE MEDIER

Hjemmesiden kan interagere med tredjepartshjemmesider (f.eks. koncernens øvrige selskaber) og sociale medier (f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn) via hyperlink, delingsknap, plug-in til sociale medier og andre lignende instrumenter.

Ved at tilgå et af de områder af hjemmesiden, der har denne type værktøj, vil internetbrowseren forbinde de registrerede (registrerede, der er forbrugere eller erhvervsdrivende) direkte til de pågældende tredjepartshjemmesiders servere og på den måde overføre deres personoplysninger til udbyderne af disse hjemmesider.

Afhængigt af de konkrete aftaler, der er indgået med udbyderne af sådanne tredjepartshjemmesider, kan D Studio handle som selvstændig dataansvarlig eller fælles dataansvarlige med hensyn til sådanne overførsler af personoplysninger. Hvad angår metoderne til beskyttelse og behandling af personoplysninger, der indsamles af operatørerne af tredjepartshjemmesider, med hvilke de ovenfor beskrevne interaktioner finder sted, henvises til de relevante hjemmesider.

 

9. BROWSINGDATA OG COOKIES

Når en bruger (der handler som forbruger eller erhvervsdrivende) besøger hjemmesiden, kan de dataansvarlige indsamle følgende browseroplysninger:

 • Tekniske oplysninger, herunder IP-adresse
 • Oplysninger om de enheder, der anvendes af brugere, browser og operativsystemer osv.
 • Oplysninger om navigation på hjemmesiden, herunder webadresser på de besøgte sider og aktiviteter, der udføres på siden, datoer og tidspunkter for navigation, anvendt tid, clickstream.

Disse oplysninger indsamles med henblik på korrekt drift, administration, vedligeholdelse og forbedring af hjemmesiden samt for at sikre, at brugernes browsing er sikker, og for at kunne fastslå ansvar i tilfælde af brud på sikkerheden. De kan også anvendes til at give os mulighed for at samle statistik om brugen af hjemmesiden, herunder mulighed for også at analysere dataene i samlet form og til at udføre profileringsaktiviteter.

Brugere kan altid frit beslutte, om de vil videregive deres browsingdata til de dataansvarlige, f.eks. ved at vælge at deaktivere cookies via indstillingerne i deres browsere. Afvisning af at give oplysninger, der er nødvendige til navigationsformål, kan dog gøre det umuligt at udføre aktiviteter, der er nøje knyttet til selve navigationen, og derfor også at søge på og interagere med hjemmesiden.

Vi opbevarer kun disse oplysninger i det tidsrum, der er strengt nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles.

Via hjemmesiden indsamles navigationsdata ved brug af cookies. Du kan læse mere om, hvordan cookies fungerer, og hvordan du kan aktivere og deaktivere dem, i vores cookiepolitik, som du kan få adgang til via denne hjemmeside.

 

10. ADMINISTRATIVE OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORMÅL

Dette afsnit beskriver de behandlingsaktiviteter, der udføres af Design Holding med det formål at opbevare dine personoplysninger i koncernens CRM-database til administrative formål, herunder sikring af det samme niveau af netværks- og informationssikkerhed.

Dataansvarlige

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

Design Holding

 

 

Personoplysninger indsamlet i henhold til ovenstående afsnit

Opbevaring af dine personoplysninger i koncernens CRM-database til administrative formål, herunder sikring af det samme niveau af netværks- og informationssikkerhed for alle personoplysninger, der indsamles individuelt af koncernens selskaber

Retsgrundlag: Legitim interesse for koncernens selskaber – artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR

Den registrerede

Ikke relevant

Dataene vil ikke blive opbevaret i et længere tidsrum end det, der er angivet i de foregående afsnit

 

11. NÅR DU KONTAKTER DE DATAANSVARLIGE DIREKTE

Dette afsnit beskriver de behandlingsaktiviteter, der udføres af D Studio, Design Holding og de fælles dataansvarlige med det formål at behandle dine henvendelser, når du kontakter os via den relevante kontaktkanal, der stilles til rådighed via hjemmesiden.

Dataansvarlige

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Design Holding

Fælles dataansvarlige (selskaber i DH-koncernen)

 

 

 

Personoplysninger (f.eks. navn, efternavn)

 

Kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, postadresse)

 

Oplysninger, der er indeholdt i din henvendelse og givet til de dataansvarlige

Behandling og besvarelse af dine henvendelser

 

Retsgrundlag: Samtykke (givet med en klar bekræftelse, f.eks. når du kontakter os for at få oplysninger) – artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR

Den registrerede

Ingen mulighed for at behandle dine henvendelser

Tid, der er nødvendig for at behandle og besvare dine henvendelser*

 

*Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

 

12. OVERHOLDELSE AF RETLIGE FORPLIGTELSER OG UDØVELSE AF RETTIGHEDER OVER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

Dette afsnit beskriver de behandlingsaktiviteter, der udføres af D Studio, Design Holding og de fælles dataansvarlige med henblik på at udøve deres rettigheder over for en kompetent myndighed eller overholde de retlige forpligtelser, der er pålagt dem.

Dataansvarlige

Kategorier af personoplysninger

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Kilde til personoplysninger

Konsekvenser af ikke at afgive personoplysninger

Opbevaringsperiode

D Studio

Design Holding

Fælles dataansvarlige (selskaber i DH-koncernen)

 

 

Personoplysninger, der indsamles i henhold til de foregående afsnit, og andre oplysninger, der kan være egnede til det specifikke tilsigtede formål

Udøvelse og/eller forsvar af en rettighed over for en kompetent myndighed (f.eks. retslig, administrativ)

 

Retsgrundlag: Den dataansvarliges legitime interesse – artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR

Den registrerede

Ikke relevant

Tid, der er nødvendig for at udøve og/eller forsvare den pågældende specifikke rettighed*

 

Forlængelse er mulig, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller forsvare en rettighed over for en kompetent myndighed

D Studio

Design Holding

Fælles dataansvarlige

(Selskaber i DH-koncernen)

 

Personoplysninger, der indsamles i henhold til de foregående afsnit, og andre oplysninger, der kan være egnede til det specifikke tilsigtede formål.

Overholdelse af en retlig forpligtelse

 

Retsgrundlag: Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse – artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR

Den registrerede

Ikke relevant

Tid, der er nødvendig for at overholde den pågældende retlige forpligtelseNår det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne information, kan dine personoplysninger videregives til tredjeparter som beskrevet i dette afsnit.

a) Databehandlere

D Studio, de fælles dataansvarlige og Design Holding, alt efter omstændighederne, har udpeget tredjeparter til at levere tjenester i forbindelse med hjemmesiden (f.eks. webmaster, IT-konsulent og systemintegrator, e-handelsplatform, CRM-marketingplatform, kundeserviceleverandør). Sådanne tredjeparter behandler dine personoplysninger på vegne og som anvist af D Studio, Design Holding eller de fælles dataansvarlige i henhold til artikel 28 i GDPR.

Disse personer/enheder er blevet udvalgt blandt erhvervsudøvere, der garanterer at have implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at behandlingen altid udføres i overensstemmelse med gældende ret, og sikrer beskyttelsen af registreredes rettigheder.

b) Andre tredjeparter

Dine personoplysninger kan videregives til andre tredjeparter, der i egenskab af selvstændige dataansvarlige behandler dem, såsom:

 • Transportører af produkter, der er købt via hjemmesiden.
 • Udbydere af betalingstjenester eller betalingsgateways/-platforme, der bruges til at købe produkter via hjemmesiden (f.eks. PayPal, kreditkortudbydere, banker, finansielle formidlere).
 • Tredjeparter i forbindelse med fusioner/overtagelser, der måtte involvere koncernen, i det omfang det er strengt nødvendigt med henblik på at sikre, at transaktionen er baseret på en legitim interesse, og under alle omstændigheder i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende ret.
 • Erhvervsudøvere som advokater, revisorer og bogholdere.
 • Tredjeparter såsom retslige og/eller administrative myndigheder, retshåndhævende myndigheder, hvor det er nødvendigt for udøvelse eller beskyttelse af D Studio og/eller, efter omstændighederne, Design Holdings rettigheder samt for at overholde lovbestemte forpligtelser.

Du kan anmode om nærmere oplysninger om de personer/enheder, som dine personoplysninger kan videregives til, ved at kontakte os som anført i afsnittet “Sådan kontakter du de dataansvarlige”.

Med henblik på den behandling, der er beskrevet i denne information, kan dine personoplysninger overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), som omfatter alle medlemsstater i Den Europæiske Union, Norge, Liechtenstein og Island.

I sådanne tilfælde sikrer vi, at alle eventuelle overførsler uden for EØS vil blive foretaget på en måde, så der sikres fuld beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder. Hvad angår det tredjeland, som oplysningerne overføres til, vil dataoverførslerne, såfremt Europa-Kommissionen ikke har truffet afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, blive udført, hvis tredjelandet har givet de fornødne garantier i henhold til artikel 46 i GDPR. Desuden vil der altid blive foretaget en konsekvensanalyse vedrørende beskyttelse af dataoverførslen under hensyntagen til den relevante lovgivning i det pågældende tredjeland med henblik på at afgøre, om dine oplysninger reelt vil være beskyttet i tilfælde af overførsel uden for EØS, eller om der er behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Bemærk, at Japan, Storbritannien og Schweiz – lande, hvor nogle af koncernens selskaber er etableret – er omfattet af Europa-Kommissionens afgørelser om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og at dine personoplysninger derfor kan videregives til disse jurisdiktioner.

I overensstemmelse med gældende ret, og navnlig med bestemmelserne i GDPR og anden gældende lovgivning, er dine rettigheder med hensyn til de personoplysninger, som vi behandler i henhold til denne information, følgende:

  • Indsigt: Du har ret til at få oplyst, om personoplysninger vedrørende dig behandles, og til at få en kopi af disse personoplysninger (artikel 15 i GDPR)
  • Berigtigelse: Hvis det er din opfattelse, at dine personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige, har du ret til at få oplysningerne berigtiget eller ændret på grundlag af dine anvisninger (artikel 16 i GDPR)
  • Sletning: Medmindre andet er fastsat i gældende ret har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet, hvis: i) personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet og behandlet, ii) du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, iii) du gør indsigelse mod behandlingen til direkte markedsføringsformål eller mod den behandling, der udføres til andre formål, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, iv) dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, v) personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse (artikel 17 i GDPR), vi) du er et barn, og dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester direkte til dig
  • Begrænsning: Du kan anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger, hvis: a) du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, i perioden der er nødvendig for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte, b) behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af anvendelsen i stedet for sletning, c) de dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, d) du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for dine legitime interesser (artikel 18 i GDPR)
  • Indsigelse: Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på de dataansvarliges legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR), hvorefter de dataansvarlige ikke længere behandler dine personoplysninger, medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser og rettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Din ret til at gøre indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål er absolut og kan til enhver tid udøves på den måde, der er anført i afsnittet “Sådan kontakter du de dataansvarlige”. Din indsigelse mod behandling, der udføres automatisk, er også gyldig for behandling udført traditionelt (artikel 21 i GDPR)
  • Tilbagetrækning af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage (artikel 7 i GDPR)
  • Dataportabilitet: Hvis behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt og udføres automatisk, har du ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og, i det omfang det er teknisk muligt, ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Denne information kan opdateres løbende. Med henblik på dette angiver vi den seneste opdateringsdato øverst i denne information. Hvis du allerede har indsendt dine personoplysninger, vil enhver ændring, der i væsentlig grad påvirker behandlingen af personoplysninger, blive meddelt dig via de relevante kanaler med henblik på at sikre, at du er fuldt ud opmærksom på den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles, med fuld gennemsigtighed i behandlingsaktiviteterne og fuld og tilstrækkelig beskyttelse af dine rettigheder for øje.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, og hvis du har spørgsmål til eller ønsker en afklaring af, hvordan dine personoplysninger behandles og anvendes i henhold til denne information, kan du kontakte:

a) med hensyn til de behandlingsaktiviteter, for hvilke D Studio handler som selvstændig dataansvarlig:

Selskab

Kontaktoplysninger

D Studio – Copenhagen ApS

E-mail:  privacy@louispoulsen.com

 

 

b) med hensyn til de behandlingsaktiviteter, for hvilke Design Holding handler som selvstændig dataansvarlig:

Selskab

Kontaktoplysninger

Design Holding S.p.A.

E-mail: privacy@designholding.com  

 

c) med hensyn til de behandlingsaktiviteter, for hvilke koncernselskaberne handler som fælles dataansvarlige, det centrale kontaktpunkt, der er angivet nedenfor:

Selskab

Kontaktoplysninger

Design Holding S.p.A.

E-mail: privacy@designholding.com 

 Du kan til enhver tid, for at beskytte dine rettigheder og dine personoplysninger, indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed eller anlægge søgsmål ved de kompetente nationale domstole.

Under alle omstændigheder opfordrer de dataansvarlige dig til altid at kontakte dem først i tilfælde af spørgsmål eller problemer vedrørende dine personoplysninger.

Disse oplysninger fremlægges i henhold til artikel 26, stk. 2 (“GDPR”).  De beskriver det væsentligste indhold af aftalen om fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i GDPR, underskrevet af de selskaber, der indgår i Design Holding-koncernen. 

 • Parterne

De selskaber, der er en del af aftalen, er følgende:

 • Design Holding S.p.A. (MOMSNUMMER IT10446470964), med hjemsted på adressen Via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano (Italien)
 • Flos S.p.A. (MOMSNUMMER IT00290820174), med hjemsted på adressen Via Angelo Faini 2, 25073 Bovezzo (Italien)
 • B&B Italia S.p.A. (MOMSNUMMER IT07122350965), med hjemsted på adressen Via Durini 14, 20122 Milano (Italien)
 • Louis Poulsen A/S (CVR-NUMMER DK59742817), med hjemsted på adressen Kuglegårdsvej 19, DK-1434 København K (Danmark)
 • International Design Group S.p.A. (MOMSNUMMER IT10462810960), med hjemsted på adressen Via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano (Italien)
 • D Studio – Copenhagen ApS, med hjemsted på adressen Kuglegårdsvej 13, DK-1434 København (Danmark)
 • Fashion Furniture Design S.p.A., med hjemsted på adressen Via Alessandro Manzoni 38, 20121 Milano (Italien)
 • Samt tilknyttede selskaber i ovennævnte selskaber som anført i afsnit 1.2 i politikken om beskyttelse af personoplysninger.

Andre selskaber, der er eller i fremtiden bliver en del af den samme koncern (p.t. Design Holding-koncernen), har mulighed for at tilslutte sig aftalen.

 • Aftalens genstand

Personoplysninger, der er indeholdt i databasen, kan behandles: a) af ethvert brand, individuelt eller samlet, til B2B-behandlingsaktiviteter til markedsførings- og profileringsformål vedrørende DH-koncernens brands med hensyn til forhold, der vedrører B2B-kunder (dvs. når en person betragtes som medarbejder, samarbejdspartner, repræsentant, ejer eller “account” og handler i egenskab af vores erhvervskunder (såsom selskaber, virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende) (“B2B-kunder – fælles behandlingsaktiviteter”), b) af det pågældende individuelle brand, med undtagelse af Fashion Furniture Design S.p.A. og dette selskabs tilknyttede selskaber og Design Holding S.p.A. vedrørende B2C-kunder (dvs. når personer betragtes som ikke-erhvervsudøvende endelige forbrugere) (“B2C-kunder – fælles behandlingsaktiviteter”). Uagtet at Design Holding hoster og er direkte administrator af databasen, fastlægger parterne i fællesskab midlerne til og formålene med de fælles behandlingsaktiviteter og er derfor fælles dataansvarlige i henhold til artikel 26 i GDPR. Parterne fastlægger alle aspekter vedrørende udførelsen og gennemførelsen (enten dem selv eller via tredjeparter, der er udpeget som databehandlere) af de fælles behandlingsaktiviteter, om nødvendigt også ved at indgå konkrete og supplerende skriftlige aftaler, der redegør for de personoplysninger, der deles, midlerne, formålene med de fælles behandlingsaktiviteter, de sikkerhedsforanstaltninger, der skal indføres, og de relevante tekniske standarder.

Parterne erklærer sig indforstået med, at hver af parterne, hvad angår andre behandlingsaktiviteter for personoplysninger end de fælles behandlingsaktiviteter, der udføres i henhold til aftalen, selvstændigt fastsætter formålene med og midlerne til behandling. I den henseende betragtes hver af parterne derfor som selvstændig dataansvarlig, som påtager sig særskilte ansvarsområder i henhold til gældende ret.

 • Parternes generelle forpligtelser

Parterne udfører de fælles behandlingsaktiviteter ved hjælp af computer, automatisk og/eller papirbaseret i overensstemmelse med principperne om rimelighed, lovlighed, gennemsigtighed, rigtighed, integritet, dataminimering og formål og opbevaringsbegrænsning samt i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR og den gældende databeskyttelseslovgivning.

Parterne garanterer sikkerheden og fortroligheden af de personoplysninger, der er omfattet af de fælles behandlingsaktiviteter, i lyset af GDPR og gældende databeskyttelseslovgivning.

Parterne forpligter sig til kun at behandle de personoplysninger, der er omfattet af de fælles behandlingsaktiviteter, til de formål, som de har aftalt, og – også efter opsigelse af aftalen af en hvilken som helst grund – til ikke at anvende personoplysningerne til forskellige formål, medmindre dette er nødvendigt for at opfylde retlige forpligtelser eller beskytte parternes rettigheder over for kompetente myndigheder.

Parterne forpligter sig til at indføre alle tekniske, logiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 32 i GDPR med henblik på at sikre beskyttelsen af personoplysninger, der behandles i henhold til aftalen, og sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

Hvis det er nødvendigt for at sikre korrekt udførelse af de fælles behandlingsaktiviteter, forpligter hver af parterne sig til at tiltræde og underskrive konkrete kontrakter eller andre retlige dokumenter i henhold til artikel 28 i GDPR med tredjeparter – databehandlerne .

I tilfælde af et brud på persondatasikkerheden (som defineret i artikel 4, stk. 12, i GDPR), eller i tilfælde af at en part nærer begrundet mistanke om, at et sådant brud med rimelighed kan forekomme, underretter den pågældende part de øvrige parter straks og under alle omstændigheder senest 12 (tolv) timer efter det tidspunkt, hvor den pågældende part blev opmærksom på bruddet, eller efter det tidspunkt, hvor den pågældende part blev opmærksom på oplysninger, der tyder på et sådant brud. I så fald forpligter hver af parterne sig til at yde maksimalt samarbejde og bistand med henblik på at fastsætte og implementere alle korrigerende foranstaltninger for at eliminere eller i hvert fald begrænse virkningerne af bruddet mest muligt.

 

 • Overførsel af personoplysninger uden for EØS

Parterne erklærer sig indforstået med, at hvis de personoplysninger, der behandles i henhold til aftalen, overføres eller behandles – også via databehandlere eller underdatabehandlere – i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS“), for hvilket Europa-Kommissionen ikke har truffet en afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal de gøre brug af en af de mekanismer, der er fastsat i artikel 46 ff i GDPR.  Parterne skal navnlig anvende standardbestemmelserne for overførsel af personoplysninger til tredjelande, der er godkendt af Europa-Kommissionen, samt vurdere det faktiske beskyttelsesniveau for de registreredes personoplysninger i det ovennævnte land. Parterne tager hensyn til både de mekanismer, der konkret er indført i henhold til artikel 46 ff i GDPR, og lovgivningen i det pågældende bestemmelsesland og indfører om nødvendigt yderligere sikkerhedsforanstaltninger med henblik på beskyttelse af personoplysninger, såsom kryptografi.

 

 • De registreredes rettigheder/centralt kontaktpunkt

Parterne har udpeget et centralt kontaktpunkt for udøvelsen af de registreredes rettigheder i henhold til artikel 15-22 i GDPR, hvilket er Design Holding S.p.A., som kan kontaktes på følgende e-mailadresse: privacy@designholding.com (“den ledende part”).

Uagtet ovenstående kan registrerede gyldigt kontakte enhver af parterne for at håndhæve deres rettigheder med hensyn til de fælles behandlingsaktiviteter, og hver af parterne skal følge den samme procedure for behandling af registreredes henvendelser, der er fastlagt af parterne. Om nødvendigt skal den part, der først modtager henvendelsen (“den modtagende part”), underrette de øvrige parter om henvendelsen inden for 3 arbejdsdage og sende dem en kopi med henblik på at samarbejde aktivt om at give et rettidigt svar på henvendelsen og træffe aftale om de foranstaltninger, der skal iværksættes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 3 nedenfor.

Alle henvendelser fra de registrerede vedrørende håndhævelse af deres rettigheder skal ske på en måde, der gør det muligt at verificere de pågældende registreredes identitet (f.eks. ved hjælp af en angivet e-mailadresse) og identiteten af de personer, som de måtte udpege som deres repræsentant.

Den modtagende part giver, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 1 (én) måned efter modtagelsen af anmodningen, de registrerede oplysning om de foranstaltninger, der er iværksat på grundlag af deres henvendelser. Denne periode kan om nødvendigt forlænges med yderligere 2 (to) måneder under hensyntagen til henvendelsernes kompleksitet og antal. Den modtagende part underretter de registrerede om enhver sådan forlængelse senest 1 (én) måned efter modtagelsen af henvendelsen samt om årsagerne til forsinkelsen. Ethvert svar, der gives, bør være aftalt på forhånd af parterne. Om muligt fremsender den modtagende part alle svar til de registrerede om anliggender vedrørende databeskyttelse fra en særlig e-mailkonto.

 • Ansvar

I det omfang parterne er involveret i den samme behandling, og i det omfang de i henhold til artikel 82, stk. 2 og 3, i GDPR hæfter for den skade, der er forvoldt af behandling, hæfter hver af parterne for den samlede skade med henblik på at sikre fuld erstatning til den registrerede.

Hver af parterne forbliver eneansvarlig for den skade, der er forårsaget af den pågældende parts egen behandling, der overtræder GDPR, samt hvis den pågældende part har handlet på en måde, der adskiller sig fra eller er i strid med kravene i denne aftale.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Denne information opdateres løbende. Datoen for den seneste opdatering kan ses øverst i denne information. Vi opfordrer dig til løbende at tjekke, om informationen er blevet opdateret, under forbehold af at, da det handler om listen over selskaber i Design Holding-koncernen, en opdatering – af tekniske og organisatoriske grunde – kan blive foretaget på et senere tidspunkt end den faktiske ændring i koncernens sammensætning.